Tomograf 3D wiązki stożkowej GC DP – 700 SERIES

Opis

Poprawnie postawiona diagnoza ma kluczowe znaczenie dla przebiegu leczenia. Tomografia komputerowa (CT) zyskuje coraz większe zastosowanie w diagnostyce i kontroli leczenia. Dzięki zastosowaniu trójwymiarowego badania radiologicznego można lepiej zaplanować leczenie we wszystkich dziedzinach stomatologii.
Nasza pracownia radiologiczna, wyposażona w tomograf 3D wiązki stożkowej GC DP – 700 SERIES, umożliwia wykonanie najwyższej jakości badań RTG wraz z rekonstrukcją trójwymiarową.

Oferujemy wysokiej rozdzielczości badania tomograficzne:
• postawienie prawidłowej diagnozy oraz stałą kontrolę i pełną analizę postępującego leczenia
• wykonanie symulacji leczenia implantologicznego – określenie ilości tkanki kostnej, możliwości umiejscowienia implantu oraz dookreślenie jego wielkości
• dokładne obrazowanie sąsiednich struktur, umożliwiające ocenę zaawansowania procesów patologicznych, takich jak nowotwory, rozrosty nienowotworowe, procesy zapalne i inne
• wykonanie pełnej diagnostyki kości szczęki, żuchwy oraz stawów skroniowo-żuchwowych
• przestrzenną lokalizację zmian okołowierzchołkowych, niezbędną dla postawienia trafnej diagnozy w leczeniu endodontycznym
• lokalizację zębów nadliczbowych oraz zatrzymanych (najczęściej „ósemek”)

Oferujemy wysokiej rozdzielczości badania tomograficzne:
• szczęki
• żuchwy
• zatok obocznych nosa
• stawów skroniowo – żuchwowych
• mikrotomografię endodontyczną

Zasadą obowiązującą w czasie przebiegu badań radiograficznych jest zasada ALARA (As Low As Reasonably Achievable), co oznacza, że badania radiologiczne muszą być poprzedzone wywiadem lekarskim i wykonywane są w odniesieniu do potrzeb diagnostycznych.
Według obowiązującego prawa, wykonanie zdjęcia panoramicznego lub badania tomograficznego możliwe jest tylko na podstawie skierowania od lekarza. W przypadku braku skierowania, badanie możliwe jest po uprzedniej wizycie konsultacyjnej.