Co to jest Digital Smile Design?

DSD, czyli cyfrowe projektowanie uśmiechu.

Projektowanie uśmiechu

Czy można przewidzieć przyszłość? W pewnym sensie tak. Pacjenci mogą zobaczyć jak będzie wyglądać ich metamorfoza uśmiechu, zanim podejmą decyzję o rozpoczęciu leczenia w zakresie stomatologii estetycznej.

Jest to możliwe przy pomocy metody Digital Smile Design, pozwalającej stworzyć bardzo szczegółowy plan leczenia, który ułatwia wzajemną współpracę i komunikację lekarza z pacjentem. Koncepcja ta umożliwia precyzyjny zapis wszystkich wytycznych, które są bardzo pomocne zespołowi specjalistów pracujących nad metamorfozą. Pacjent natomiast, może śledzić cały proces i aktywnie uczestniczyć w kreowaniu wymarzonego uśmiechu, a co najważniejsze, zobaczyć spodziewany efekt jeszcze przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu leczenia.

Jak działa DSD?

Rozpoczęcie projektowania uśmiechu

Projektowanie uśmiechu rozpoczyna się od zebrania niezbędnych materiałów oraz od wnikliwego przeglądu uzębienia. Odbywa się sesja fotograficzna, która ma na celu wychwycenie na fotografiach cyfrowych wszystkich cech uśmiechu pacjenta. W niektórych przypadkach wskazane jest nagranie krótkiego filmu, na którym widać mimikę twarzy pacjenta podczas okazywania emocji. Najbardziej istotnym elementem prawidłowego planowania za pomocą DSD jest szczegółowy wywiad z pacjentem na temat jego wyobrażeń o pięknym wyglądzie. Lekarz poznaje jego osobowość, aby w pełni dopasować możliwe rozwiązania do wspomnianych oczekiwań estetycznych.

ZBIóR ZDJĘĆ POTRZEBNYCH DO PLANOWANIA DSD, czyli cyfrowego projektowania uśmiechu

ZbIÓR ZDJĘĆ POTRZEBNYCH DO PLANOWANIA DSD
Etapy projektowania uśmiechu

Projektowanie, czyli ,Szycie na miarę’

Na podstawie materiału fotograficznego powstaje projekt graficzny, który jest kluczowym elementem dalszej pracy. Projekt zawiera:

  • zdjęcia twarzy na wprost,
  • zdjęcia twarzy z profilu,
  • zdjęcia wewnątrzustne,
  • tomografię,
  • RTG.

Wybór odpowiedniego ujęcia do DSD, czyli cyfrowego projektowania uśmiechu.

Wybór odpowiedniego ujęcia

Projektowanie następuje w formie digital, bezpośrednio na wybranym zdjęciu pacjenta. Specjalista uwzględnia proporcję twarzy, mimiki, relacji ust, zębów, dziąseł i warg, czyli danych niezbędnych do zachowania indywidualnych, naturalnych cech pacjenta.

Wprowadzone linie referencyjne określają symetrię twarzy i ust uwidaczniając tym samym dysharmonie uzębienia, które wymagają ewentualnej poprawy.

naniesienie linii referencyjnych do DSD, czyli cyfrowego projektowania uśmiechu

naniesienie linii referencyjnych

Metoda Digital Smile Design daje możliwość manewrowania docelowym kształtem, długością, strukturą i kolorem zębów w wersji cyfrowej, co oznacza eliminację korekt na etapie protetycznym. Jeżeli projektowanie odbywa się podczas wizyty, lekarz może konsultować projekt z pacjentem na bieżąco. Aktywne uczestniczenie w tym procesie daje wiele satysfakcji.

projektowanie kształtu zębów

projektowanie kształtu zębów

Za pomocą cyfrowych miarek dokonuje się precyzyjnych pomiarów i ilościowej oceny niedoskonałości estetycznych. Zebrane dane będą przydatne całemu zespołowi (w niektórych przypadkach, nad metamorfozą pracuje kilku specjalistów jak np: protetyk, implantolog i periodontolog). Ostatnim etapem jest wygenerowanie wirtualnej nakładki 2D obrazującej oczekiwany efekt.

wygenerowanie wirtualnej nakładki do cyfrowego projektowania uśmiechu

wygenerowanie wirtualnej nakładki

Po pobraniu przez dentystę wycisków szczęki, projekt trafia do technika, który przenosi pomiary z protokołu DSD na gipsowy odlew i nakłada wosk kształtując model według wytycznych, powstaje tzw. policzkowy wax’up diagnostyczny.

Ostatnim etapem Digital Smile Design jest przymiarka przygotowanej przez technika, indywidualnej nakładki (tzw. index silikonowy). Lekarz dentysta przenosi model bezpośrednio na zęby pacjenta i mocuje go na żywicy do prac tymczasowych. Ponownie wykonuje się zdjęcia i krótkie video aby potwierdzić poprawność projektu. Podczas próby uśmiechu, pacjent odkrywa swój nowy wizerunek, co wywołuje mnóstwo pozytywnych emocji. Nieskrępowana radość poświadcza efektywność metody.

zdjęcie z przymiarki nakładki do cyfrowego projektowania uśmiechu

zdjęcie z PRZYMiarki nakładki

Wymarzona metamorfoza

Piękny uśmiech jest naszą wizytówką, dodaje pewności siebie, wpływa na relacje z ludźmi. Bywa, że metamorfoza uśmiechu zmienia postrzeganie własnego wizerunku i jest wstępem do całościowej metamorfozy pacjenta.

Etapy metamorfozy z zastosowaniem DSD, czyli cyfrowego projektowania uśmiechu - stan przed leczeniem.

Etapy metamorfozy z zastosowaniem DSD, czyli cyfrowego projektowania uśmiechu - nakładka na zębach własnych

Etapy metamorfozy z zastosowaniem DSD, czyli cyfrowego projektowania uśmiechu - efekt końcowy

Etapy metamorfozy z zastosowaniem DSD

Pani Dominika, pacjentka Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Cichoń, na naszych oczach przeobraziła się ze skromnej i cichej młodej damy w pewną siebie, niezwykle kobiecą i czarującą osobę. Zgłosiła się do Stomatologii Cichoń w celu odbycia tylko leczenia podstawowego, bo nie była jeszcze świadoma tego, co może zyskać za pomocą stomatologii estetycznej. Dzięki Digital Smile Design zobaczyła efekt zanim rozpoczęła się przemiana. Natomiast zakończenie leczenia, będącego efektem pracy zespołu lekarzy, przeszło jej wszelkie oczekiwania.

Przed i Po metamorfozie uśmiechu z użyciem DSD, czyli cyfrowego projektowania uśmiechu.

Przed i Po metamorfozie uśmiechu

Co ciekawe, metamorfoza uśmiechu rozpoczęła dalsze zmiany w życiu Pani Dominiki.

Zmiana stylu, sposobu bycia i pewności siebie po metamorfozie uśmiechu z użyciem DSD, czyli cyfrowego projektowania uśmiechu.

Zmiana stylu, sposobu bycia i pewności siebie

Najczęściej zadawane pytania

Kto opracował metodę DSD?

Autorem metody Digital Smile Design jest brazylijski technik i lekarz dentysta – Christian Coachman. Jego założeniem było wzmocnienie diagnostyki leczenia oraz ulepszenie komunikacji lekarza z pacjentem.

Co to jest policzkowy wax-up diagnostyczny?

Policzkowy wax-up diagnostyczny to ‘projekt’ nowego kształtu zębów wykonywany przez technika dentystycznego na gipsowym odlewie uzębienia pacjenta. W procesie DSD wax-up służy również do przygotowania silikonowego modelu zębów, który pacjent może przymierzyć i zobaczyć przewidywalny efekt leczenia estetycznego.

Co to jest index silikonowy?

Index silikonowy (mock-up) to prototyp nowego uśmiechu, który przyjmuje formę nakładki na zęby. Pacjent przymierza ją, aby zobaczyć przewidywalny efekt leczenia oraz w celu akceptacji kształtu docelowej pracy protetycznej.