Implantoprotetyka - podstawowe informacje

Korona na implancie

KORONA NA IMPLANCIE

Implantoprotetyka to dziedzina stomatologii, która łączy implantologię i protetykę. Zajmuje się ona odbudową braków zębowych w oparciu o wszczepy śródkostne (implanty), a nie uzębienie własne pacjenta. Dzięki odbudowie uzębienia na implantach, uzyskujemy trwały efekt estetyczny i poprawiamy zaburzoną, poprzez utratę zębów, mechanikę narządu żucia. Rozwiązania protetyczne oparte na implantach wyglądają jak naturalne zęby, są stabilne i zapewniają poczucie bezpieczeństwa i swobody w czasie każdej czynności.

Zapisz

Stosowane rozwiązania

Planowanie leczenia

Konsultacja w celu wyboru najlepszego rozwiązania implantoprotetycznego przebiega w oparciu o dokładną diagnostykę (wykonanie tomografii komputerowej, ocenę stanu kości i zgryzu).

Stosowane rozwiązania - brak jednego zęba

Rozwiązania w przypadku braku jednego zęba

W przypadku braku jednego zęba najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie implantu. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, alternatywne rozwiązanie stanowi w większości przypadków wykonanie mostu protetycznego.

Korona osadzona na implancie

Korona osadzona na implancie

Most na oszlifowanych zębach własnych

Most na oszlifowanych zębach własnych

Zapisz

Uzupełnienie braku zęba (poprzez wszczepienie implantu) odciąża sąsiadujące, zdrowe zęby przywracając naturalne, równomierne rozłożenie sił działających na kości. Ponadto wszczepienie implantu nie niesie za sobą konieczności szlifowania zdrowych zębów, które stanowią podstawę dla tradycyjnych mostów. Implanty służą pacjentom znacznie dłużej i nie są podatne na próchnicę, tak jak zęby na których zamocowany jest most.

Obrazek
Stosowane rozwiązania - brak kilku zębów

Rozwiązania w przypadku braku kilku zębów

Podobnie jak w przypadku braku pojedynczego zęba, najlepszym rozwiązaniem jest leczenie implantoprotetyczne. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia tego zabiegu możemy sięgnąć po rozwiązania z zakresu protetyki takie jak most wielopunktowy lub proteza ruchoma.

Obrazek

Czym jest most na implantach?

Most na implantach to przynajmniej trzy połączone ze sobą korony zawieszone pomiędzy (co najmniej dwoma) implantami stanowiącymi dla nich stabilny fundament.

Most trzypunktowy osadzony na dwóch implantach

Most trzypunktowy osadzony na dwóch implantach

Most na implantach to najlepsze rozwiązanie w przypadku braku kilku sąsiadujących ze sobą zębów. Jest on wykonywany indywidualnie w taki sposób, aby kształtem i kolorem pasował do pozostałych, naturalnych zębów pacjenta. Różnica jest praktycznie niezauważalna. Zastosowanie implantów zapobiega zanikowi kości, dzięki czemu sąsiednie zęby pozostają nienaruszone. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest uniknięcie konieczności szlifowania zdrowych zębów pacjenta, a tym samym ich nieodwracalnego uszkodzenia. W przeciwieństwie do mostu na implantach ruchome protezy zębowe oznaczają wyjmowanie i nakładanie protezy nawet kilka razy w ciągu doby.

Zapisz

Czym jest łącznik protetyczny?

Aby można było osadzić koronę na implancie, potrzebny jest swoisty filar, który połączy wklęsły od góry implant z „czapeczką” w postaci tejże korony. Takim spoiwem jest właśnie łącznik, który umieszcza się w implancie, a na którym osadza się prace protetyczne. Wybór łącznika uzależniony jest od indywidualnego planu leczenia u konkretnego pacjenta, może być wykonany z tytanu lub tlenku cyrkonii.

Łącznik cyrkonowy i łącznik tytanowy

łącznik cyrkonowy                        łącznik tytanowy

Zapisz

Stosowane rozwiązania

Rozwiązania w przypadku bezzębia

Implantoprotetyka, przy całkowitych brakach zębowych, proponuje różnego rodzaju protezy, jednak dzięki nowoczesnej implantologii możliwe jest wykonanie stabilnych protez osadzonych na implantach.
Protezy tradycyjne utrudniają żucie i gryzienie wielu pokarmów, mogą także zaburzać mowę. Posiadanie protezy tradycyjnej powoduje zanik kości, co prowadzi do zmian w wyglądzie twarzy. Aby odzyskać estetykę i funkcje jamy ustnej przy znacznej utracie zębów najlepiej zdecydować się na protezę na implantach.

Proteza na implantach jest niezwykle stabilna ze względu na umocowanie jej na dwóch, czterech lub więcej implantach. Proteza spełnia funkcje utraconych zębów, dzięki czemu można bez niepokoju żuć wszystkie pokarmy, a pacjent nie odczuwa różnicy między protezą a naturalnymi zębami.

Protezy na implantach

Implantoprotetyka w Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Cichoń to:

  • Protezy ruchome mocowane na dwóch lub więcej implantach, za pomocą tzw. lokatorów, które mocuje się do implantów. Dzięki lokatorom, pacjent może samodzielnie i bezpiecznie zdejmować protezę do codziennej higieny.

Proteza RUCHOMA całkowita WSPARTA na LOKATORACH  I IMPLANTACH

Proteza RUCHOMA całkowita WSPARTA na LOKATORACH  I IMPLANTACH
  • Protezy mocowane na implantach i belce. Proteza jest przytwierdzona indywidualnie dobraną belką z zaciskowymi łącznikami, które utrzymują odbudowane zęby.

Proteza RUCHOMA całkowita WSPARTA NA BELCE PROTETYCZNEJ I implantach

Proteza RUCHOMA całkowita WSPARTA NA BELCE PROTETYCZNEJ I implantach

Zapisz

Obrazek

W naszej klinice oferujemy Państwu dwie sprawdzone metody protetyczne:

  • Metoda All-on-4, stosowana w dolnej szczęce pacjenta, polega na wszczepieniu 4 implantów i osadzeniu na nich protezy. Technika może być stosowana w przypadkach dużego zaniku kości.

Proteza STAŁA dolna osadzona na czterech implantach

Proteza STAŁA dolna osadzona na czterech implantach
  • Metoda All-on-6, podobnie jak technika All-on-4, bywa wykorzystywana w przypadku dużego zaniku kości. Polega na wszczepieniu 6 implantów i osadzeniu na nich protezy. Może być stosowana w dolnej lub górnej szczęce pacjenta.

PROTEZA STAŁA DOLNA OSADZONA NA sześciu IMPLANTACH

PROTEZA STAŁA DOLNA OSADZONA NA sześciu IMPLANTACH

Pacjentom, którym zależy na pełnym komforcie oraz możliwości najlepszej rehabilitacji funkcjonalnej, zaleca się wykonanie mostów ceramicznych wspartych na 8 implantach w szczęce i 6 w żuchwie.

Zapisz

Odbudowy protetyczne na implantach

Odbudowy protetyczne na implantach

Prace protetyczne na implantach wykonywane są z tych samych materiałów co prace protetyczne oparte na zębach. Zapraszamy do zapoznania się z obszernym opisem stosowanych w naszym Centrum rozwiązań. Dowiedz się więcej…

Najczęściej zadawane pytania

Czy fluor jest bezpieczny?

Fluor jest pierwiastkiem toksycznym jednak tylko w bardzo dużych ilościach. Dawki zawarte w pastach do zębów oraz lakierach fluorkowych stosowane zgodnie z zaleceniami są w zupełności bezpieczne.

Dlaczego implanty zębów uznawane są za lepsze rozwiązanie w przypadku braku zębów niż proteza ruchoma?

Rzeczywiście, implanty zębów są lepszym rozwiązaniem niż proteza. Wszystkie siły towarzyszące żuciu pokarmów przenoszone są na korony naszych zębów, a następnie na ich korzenie. Implant zęba wkręcany jest w kość, z którą świetnie się integruje i dzięki temu w 100% zastępuje naturalny korzeń. W przypadku stosowania protez zębowych, mamy dużo mniejszy komfort. Przede wszystkim proteza jest ruchoma i dlatego nigdy nie będzie tak stabilnie osadzona jak praca na implantach.
Zalety implantów zębowych:
• implanty zapewniają mocną i stabilną podstawę dla sztucznych zębów, które wyglądają, zapewniają odczucia i funkcjonują tak jak prawdziwe zęby
• implanty pomagają zapewnić atrakcyjny i estetyczny  uśmiech, a także zachować kształt twarzy (stymulują tkankę kostną i dziąsła)
• implanty pomagają zachować zdrowy stan sąsiednich zębów dzięki wyeliminowaniu użycia klamry i konieczności szlifowania sąsiednich zębów w celu uzyskania podparcia pod most czy protezę zębową.

Co to jest implantoprotetyka? Co to jest odbudowa protetyczna na implantach?

Implantoprotetyka to korona, most lub proteza założona na implancie. Implant jest śrubą tytanową wprowadzoną do kości, która zastępuje korzeń utraconego zęba. Po jego wprowadzeniu należy odczekać jakiś czas, aż implant zęba zintegruje się z kością i wtedy można rozpocząć kolejny etap, którym jest odbudowa protetyczna.

Czy to prawda, że powinno się jak najszybciej uzupełnić implantem brakujący ząb?

Tak, to prawda. Miejsce po usuniętym zębie określane jest jako „destrukcyjna luka”, bowiem w momencie utraty zębów dochodzi do zachwiania rozkładu sił zwarciowych wzdłuż łuków zębowych. Rozpoczyna się destrukcyjny proces, który może nieść za sobą nieodwracalne konsekwencje:
– na skutek przechylenia zębów w kierunku luki między zębami powstają przerwy – nieestetyczne diastemy, sprzyjające stanom zapalnym dziąsła
– podczas żucia pokarmów wyzwalają się siły, które powodują przekrzywianie się zębów w kierunku luki, czego efektem jest zaburzenie symetrii uśmiechu
– w miejscu po usuniętym zębie zanika kość, a kolejnym etapem tego procesu jest zanik dziąsła, który może znacznie utrudniać wykonanie satysfakcjonującego estetycznie uzupełnienia protetycznego
– zęby, na skutek braku kontaktu z sąsiednim, utraconym zębem, systematycznie przesuwają się, co może prowadzić do ich przeciążenia (węzeł urazowy), rozchwiania, a w skrajnych przypadkach nawet do konieczności usunięcia
– przemieszczanie się zębów prowadzi do powstania nieprawidłowego zgryzu, którego konsekwencją mogą być zmiany w stawie skroniowo-żuchwowym

Jaki sposób jest najlepszy na uzupełnienie brakującego zęba?

Jednym z najlepszych sposobów uzupełnienia braków zębowych jest odbudowa implantoprotetyczna w postaci koron lub mostów na implantach. Zaletą uzupełniania braków zębowych z zastosowaniem implantów jest m.in. brak konieczności szlifowania zębów sąsiadujących z luką. Ponadto implantacja zapobiega zanikowi kości w miejscu braku zęba.