Przed wizytą

Kwestionariusz zdrowia
KWESTIONARIUSZ

Przed pierwszą wizytą konieczne jest wypełnienia kwestionariusza zdrowia. Na początku leczenia zakładana jest dokumentacja medyczna (zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta), w której dla Państwa bezpieczeństwa i uniknięcia komplikacji podczas zabiegów, konieczne jest zadanie pytań dotyczących stanu zdrowia. Schorzenia ogólne mogą mieć wpływ na wybór odpowiedniej terapii, jak i efekty w leczeniu schorzeń stomatologicznych. Dlatego prosimy o pełną, zgodną z prawdą odpowiedź. Pacjentów pierwszorazowych prosimy o przyjście 15 minut przed planowaną wizytą w celu jego uzupełnienia. Informacje w nim zawarte mają wpływ na tworzenie indywidualnego planu leczenia. Formularz składa się z wywiadu stomatologicznego oraz wywiadu ogólnomedycznego. Jedną z niezbędnych informacji jest numer pesel, prosimy pamiętać o jego wcześniejszym przygotowaniu. Dane podane w formularzu są poufne i zostają dołączone do karty leczenia pacjenta.

 

Podczas wizyty

Pierwsza wizyta
pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie przeprowadzamy ogólny przegląd stomatologiczny oraz wykonujemy zdjęcie pantomograficzne, które niezbędne jest do postawienia dokładnej diagnozy. W razie potrzeby, pobierzemy wyciski w celu wykonania modeli diagnostycznych uzębienia, które będą integralną częścią dokumentacji medycznej. Uzupełnieniem mogą być również zdjęcia cyfrowe uzębienia, wykonane kamerą wewnątrzustną lub aparatem cyfrowym. W przypadku konsultacji implantologicznej, chirurgicznej, leczenia kanałowego może zostać wykonane dodatkowo badanie tomograficzne umożliwiające precyzyjne planowanie zabiegu, ocenę ilości kości i położenia kluczowych struktur takich jak: nerw zębodołowy, dno zatoki szczękowej. Dopełnieniem pierwszej wizyty może być konsultacja innego specjalisty z Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Cichoń. Na podstawie badania oraz diagnostyki radiologicznej lekarze przygotują plan leczenia wraz z kosztorysem. Aby spełnić Państwa oczekiwania i rozwiązać wszelkie wątpliwości dotyczące zaproponowanego leczenia, w ciągu kilku dni po wizycie, skontaktuje się z Państwem nasz pracownik, celem dodatkowego omówienia planu leczenia oraz odpowiedzi na ewentualne pytania. Ponadto, jeżeli zechcą Państwo omówić kwestie finansowe zawsze istnieje możliwość spotkania z Panią Dyrektor.