Metamorfozy protetyczne - korony, licówki

Metamorfoza 1

Przykład kompleksowego leczenia obejmującego leczenie endodontyczne oraz pełną odbudowę protetyczną koronami pełnoceramicznymi w odcinku przednim oraz metaloceramicznymi w odcinkach bocznych. Mistrzowskie wykonanie dr Bartosza Cichonia.

Metamorfoza 1 - leczenie endodontyczne, odbudowa protetyczna koronami pełnoceramicznymi, dr Bartosz Cichoń

Metamorfoza 2

Kompleksowe leczenie protetyczne w wykonaniu dr Bartosza Cichonia. Wykonanie koron pełnoceramicznych w szczęce i żuchwie pozwoliło pacjentowi znów szeroko i pewnie się uśmiechnąć.

Metamorfoza 2 - leczenie protetyczne, korony pełnoceramiczne w szczęce i żuchwie, Dr Bartosz Cichoń

Metamorfoza 3

W pierwszym etapie leczenia wykonano wybielanie zębów metodą natychmiastową, następnie wykonano leczenie protetyczne składające się z koron pełnoceramicznych w odcinku przednim szczęki oraz koron metaloceramicznych w odcinku bocznym żuchwy.

Metamorfoza 3 - wybielanie zębów metodą natychmiastową, leczenie protetyczne, korony pełnoceramiczne, korony metaloceramiczne.

Metamorfoza 4

Pacjentka zgłosiła się z powodu niezadowalającego kształtu i koloru zębów w odcinku przednim. W celu stworzenia nowego uśmiechu wykonaliśmy odbudowę koronami pełnoceramicznymi i licówkami o podwyższonej estetyce, dzięki którym nasza pacjentka ponownie może szeroko się uśmiechać.

Metamorfoza 4 - odbudowa koronami pełnoceramicznymi i licówkami o podwyższonej estetyce.

Metamorfoza 5

Pacjentka zgłosiła się po wypadku, którego skutkiem było odłamanie brzegów siecznych górnych siekaczy. Problem został rozwiązany z jednoczasową korektą kształtu i ustawienia dwójek przy użyciu licówek o podwyższonej estetyce.

Metamorfoza 5 - po wypadku, korekta kształtu i ustawienia dwójek przy użyciu licówek o podwyższonej estetyce.

Metamorfoza 6

Kolejna spektakularna metamorfoza uśmiechu wykonana przez dr Cichonia. Piękny efekt został osiągnięty dzięki koronom i licówkom pełnoceramicznym.

Metamorfoza 6 - korony i licówki pełnoceramiczne w wykonaniu dr Bartosza Cichonia.

Metamorfoza 7

Pełna metamorfoza uśmiechu obejmująca leczenie zachowawcze, periodontologiczne wydłużenie koron zębów, wybielanie oraz kompleksową rekonstrukcje protetyczną. W szczęce wykonano licówki o podwyższonej estetyce, natomiast poprawa estetyki żuchwy została uzyskana poprzez zastosowanie koron pełnoceramicznych.

Metamorfoza 7 - leczenie zachowawcze, leczenie periodontologiczne, wydłużenie koron zębów, wybielanie, rekonstrukcja protetyczna. Licówki o podwyższonej estetyce, korony pełnoceramiczne.

Metamorfoza 8

Kompleksowe leczenie protetyczne w wykonaniu dr Bartosza Cichonia. Wykonanie licówek o podwyższonej estetyce w przednich odcinkach szczęki i żuchwy sprawiło, że Pacjentka opuściła nasze Centrum z szerokim uśmiechem.

Metamorfoza 8 - leczenie protetyczne w wykonaniu dr Bartosza Cichonia. licówki o podwyższonej estetyce.

Metamorfoza 9

Doskonały przykład leczenia zespołowego obejmującego wyrównanie girlandy dziąsłowej, leczenie kanałowe i wybielanie zwieńczone rekonstrukcją protetyczną w odcinku przednim szczęki.

Metamorfoza 9 - leczenie zespołowe - wyrównanie girlandy dziąsłowej, leczenie kanałowe, wybielanie, rekonstrukcja protetyczna

Metamorfoza 10

Korekta przebarwień i kształtu zębów siecznych z wykorzystaniem licówek.

Metamorfoza 10 - korekta przebarwień i kształtu zębów siecznych z wykorzystaniem licówek

Metamorfoza 11

Dzięki zastosowaniu korony pełnoceramicznej, przebarwienie zęba po leczeniu endodontycznym nie jest już dłużej problemem naszej Pacjentki. Wykonanie dr Michał Kotnowski.

Metamorfoza 11 - korona pełnoceramiczna zastosowana po przebarwieniu zęba po leczeniu endodontycznym. Metamorfoza dr Michała Kotnowskiego.

Metamorfoza 12

Kształt i kolor zębów górnych w odcinku przednim, został skorygowany licówkami o podwyższonej estetyce, a w odcinku bocznym za pomocą koron pełnoceramicznych. Aby poprawić estetykę zębów dolnych zastosowano natychmiastowe wybielanie zębów.

Metamorfoza 12 - licówki o podwyższonej estetyce, korony pełnoceramiczne, wybielanie natychmiastowe

Metamorfoza 13

Przykład odbudowy protetycznej zębów przednich koronami pełnoceramicznymi.

Metamorfoza 13 - odbudowa protetyczna, korony pełnoceramiczne

Metamorfoza 14

Korekta przebarwień i kształtu zębów siecznych z wykorzystaniem koron pełnocermicznych.

Metamorfoza 14 - korekta przebarwień i kształtu zębów, korony pełnoceramiczne

Metamorfoza 15

Wrodzona wada szkliwa została skorygowana za pomocą licówki o podwyższonej estetyce.

Metamorfoza 15 - wrodzona wada szkliwa, licówka o podwyższonej estetyce.

Metamorfoza 16

Proces leczenia rozpoczęło wykonanie wybielania natychmiastowego, następnie u pacjentki zostały wykonane licówki, dzięki którym skorygowano kształt zębów oraz ukryto wszelkie przebarwienia.

Metamorfoza 16 - wybielanie natychmiastowe, licówki,

Metamorfoza 17

Metamorfoza uśmiechu wykonana przez zespół Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Cichoń zupełnie odmieniła uśmiech pacjentki. Korekta kształtu i koloru zębów nastąpiła w wyniku zabiegu wybielania oraz zastosowania licówek o podwyższonej estetyce w odcinku przednim szczęki.

Metamorfoza 17 - korekta kształtu i koloru zębów, wybielanie, licówki o podwyższonej estetyce.

Metamorfoza 18

Kolejna spektakularna metamorfoza uśmiechu wykonana przez dr Michała Kotnowskiego polegała na kompleksowej odbudowa protetycznej z wykorzystaniem licówek pełnoceramicznych w odcinku przednim oraz koron pełnoceramicznych i overlayi ceramicznych w odcinkach bocznych.

Metamorfoza 18 - odbudowa protetyczna, licówki pełnoceramiczne, overlay ceramiczny

Metamorfozy implantoprotetyczne

Metamorfoza 1

Przykład pełnej rehabilitacji protetycznej, obejmujący uzupełnienie braków zębowych z wykorzystaniem implantów, koron pełnoceramicznych i licówek. Uzupełnione wybielaniem zębów własnych.

Metamorfoza II1 - pełna rehabilitacja protetyczna, uzupełnienie braków zębowych, implanty, korony pełnoceramiczne i licówki. Wybielanie.

Metamorfoza 2

Kolejny przykład połączenia leczenia implantoprotetycznego. Po zabiegu implantacji nastąpił szereg wizyt z zakresu leczenia kanałowego oraz przygotowanie zębów pod odbudowy protetyczne. Po wybielaniu założono korony pełnoceramiczne zębów przednich. Wykonanie implantoprotetyczne dr Bartosz Cichoń.

Metamorfoza - II2 - leczenie implantoprotetyczne, implantacja, leczenie kanałowe, odbudowa protetyczna. korony pełnoceramiczne. Metamorfoza dr Bartosza Cichonia.

Metamorfozy stomatologii estetycznej

Metamorfoza 1

Pacjentka zgłosiła się z ukruszonym zębem, w sposób zupełnie niewidoczny, dr Bartosz Cichoń odbudował estetycznie ukruszoną jedynkę.

Metamorfoza III1 - estetyczna odbudowa ukruszonego zęba w wykonaniu dr Bartosza Cichonia.

Metamorfoza 2

U pacjentki wykonano pełną higienizację jamy ustnej,  następnie wybielanie natychmiastowe. W celu osiągnięcia tak spektakularnego efektu, dodatkowo zastosowane zostało wybielanie nakładkowe. Pacjentka marzyła o hollywoodzkim uśmiechu, udało się osiągnąć wyjątkowo zadowalający efekt końcowy.

Metamorfoza III2 - higienizacja, wybielanie natychmiastowe oraz wybielanie nakładkowe.

Metamorfoza 3

Wybielanie natychmiastowe. Pacjent wyszedł uśmiechnięty.

Metamorfoza III3 - wybielanie natychmiastowe

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest implantoprotetyka? Co to jest odbudowa protetyczna na implantach?

Implantoprotetyka to korona, most lub proteza założona na implancie. Implant jest śrubą tytanową wprowadzoną do kości, która zastępuje korzeń utraconego zęba. Po jego wprowadzeniu należy odczekać jakiś czas, aż implant zęba zintegruje się z kością i wtedy można rozpocząć kolejny etap, którym jest odbudowa protetyczna.

Czy to prawda, że powinno się jak najszybciej uzupełnić implantem brakujący ząb?

Tak, to prawda. Miejsce po usuniętym zębie określane jest jako „destrukcyjna luka”, bowiem w momencie utraty zębów dochodzi do zachwiania rozkładu sił zwarciowych wzdłuż łuków zębowych. Rozpoczyna się destrukcyjny proces, który może nieść za sobą nieodwracalne konsekwencje:
– na skutek przechylenia zębów w kierunku luki między zębami powstają przerwy – nieestetyczne diastemy, sprzyjające stanom zapalnym dziąsła
– podczas żucia pokarmów wyzwalają się siły, które powodują przekrzywianie się zębów w kierunku luki, czego efektem jest zaburzenie symetrii uśmiechu
– w miejscu po usuniętym zębie zanika kość, a kolejnym etapem tego procesu jest zanik dziąsła, który może znacznie utrudniać wykonanie satysfakcjonującego estetycznie uzupełnienia protetycznego
– zęby, na skutek braku kontaktu z sąsiednim, utraconym zębem, systematycznie przesuwają się, co może prowadzić do ich przeciążenia (węzeł urazowy), rozchwiania, a w skrajnych przypadkach nawet do konieczności usunięcia
– przemieszczanie się zębów prowadzi do powstania nieprawidłowego zgryzu, którego konsekwencją mogą być zmiany w stawie skroniowo-żuchwowym

Jaki sposób jest najlepszy na uzupełnienie brakującego zęba?

Jednym z najlepszych sposobów uzupełnienia braków zębowych jest odbudowa implantoprotetyczna w postaci koron lub mostów na implantach. Zaletą uzupełniania braków zębowych z zastosowaniem implantów jest m.in. brak konieczności szlifowania zębów sąsiadujących z luką. Ponadto implantacja zapobiega zanikowi kości w miejscu braku zęba.

Jak wygląda proces przygotowania korony/mostu?

Po szczegółowym zaplanowaniu i omówieniu leczenia, zęby przeznaczone pod korony są szlifowane.  Na tej samej wizycie pobierane są wyciski lub skan wewnątrzustny pod przyszłą pracę protetyczną. Ponadto wykonane zostają korony tymczasowe zabezpieczające oszlifowane zęby i umożliwiające cieszenie się uśmiechem pomimo trwającego leczenia. Po około 10 dniach praca protetyczna jest gotowa do pierwszej miary . Na tym etapie oceniana jest prawidłowość jej wykonania, kształt i kolor. Po pełnej akceptacji estetyki praca protetyczna zostaje trwale zacementowana.

 

Czym różni się licówka od korony?

Główną różnicą między licówką a koroną jest wielkość. Licówka to cienka nakładka, którą umieszcza się na przedniej powierzchni zęba. Korona jest grubsza, wymaga preparacji większej ilości zęba, na całej jego powierzchni w celu jej nałożenia. Warto również zaznaczyć, że licówki stosuje się zwykle w przypadku zdrowych zębów, po to by poprawić ich walory estetyczne. Korona często uzupełnia duże braki tkanki własnej zęba. Najczęściej to lekarz decyduje, które rozwiązanie jest korzystniejsze dla pacjenta.

O ile bielsze będą moje zęby po wybielaniu?

Efekt wybielania jest sprawą indywidualną, zależy w dużej mierze od intensywności przebarwień oraz rodzaju ich źródła. Ostateczny kolor utrwala się 7 – 14 dni po zabiegu, natomiast duży wpływ na jego efekt ma przestrzeganie zaleceń pozabiegowych.
Wybielanie rozpoczynamy od sprawdzenia koloru wyjściowego zębów. Wykonujemy kilka zdjęć zębów, aby mieć następnie możliwość porównania ich koloru przed i po zabiegu. Wypełnienia, licówki, korony protetyczne nie podlegają wybielaniu i zachowują swój kolor. W związku z tym, stare wypełnienia lub korony powinny zostać wymienione po 2 tygodniach od zabiegu wybielenia zębów.